CUNG TRẦM TƯỞNG

ngoại

Về nơi che phủ mi đầu

Một vung trời nặng l nhầu nhợt mưa

Lối ren cỏ bi lưng lừa

Ma đi bỏ lại gốc dừa cội măng

Thng dư. Buốt nẻ đi đằng

Nửa ch mưa đục, nửa băng đ cồn

Chiều về lại lẻ lũy đồn

Mnh trơn đứng tuột, nc hồn nằm ươn

 

 

 

 

nghĩa địa

Ngồi trng lng bng mưa rơi

Cy me mục nt ni lời cổ sơ

Bi nhăn nhu vết lăn xưa

Một xe thổ mộ nằm trơ gỗ gầy

 

Ngồi trng p xuống trần my

Cỏ xanh bia mộ đ dầy ngt qun

Chiều nha về xứ khng tn

Thời gian ha đ chồng ln tuổi đời

 

Ngồi trng vt bng chim dơi

Rồi gh lạnh cả đất trời thm su

Sương - khăn - s lấy phủ đầu

Che hồn ẩm mốc mối sầu m dương

 

 

 

(thơ miền nam thời chiến I - tr 63 )
 

 

 

Thơ Miền Nam

Gp Hương

art2all.net