HUỲNH KIM SƠN

Chn rượu chiều 30

tặng Hong Lộc

Ta mời bạn đng chiều 30 Tết

Gh hầm ta uống chn rượu tn năm

Để mai mốt lỡ mnh an phận chết

Vẫn ghi đời kỷ niệm buổi lin hoan!

 

Pha trước mặt d chng gai cch trở

Lệnh dừng qun ngừng bắn đến hm qua

Buổi mai sớm vẫn cn nghe sng nổ

Dăm ba thằng ng xuống giữa rừng xa

 

Ta cũng c mẹ gi mn mỏi đợi

Những ma xun biền biệt bng ta về

Tc mẹ trắng đ bao chiều sương khi

Mắt đu hiu sầu mấy dặm sơn kh

 

Ta cũng c người em yu mới lớn

Tuổi cn xanh như cy l sn trường

Ngy về ni lng ta đu dm hẹn

Em ngậm ngi ci mặt dấu đau thương

 

Xin hy cạn chn nầy thm chn nữa

Rừng hoang vu cỏ dại cũng ln hoa

Trong giy pht bnh an cn mở cửa

Ta ngồi nghe tim trỗi những lời ca

 

Tay gh sng tạm qun niềm thống hận

Trời đ cho thm một tuổi trn vai

Ta cng bạn chưa tan ging cay đắng

Buồn m chi biển rộng với sng di

 

( Hải Phố )

 

 

(thơ miền nam thời chiến I - tr 224 )
 

 

 

Thơ Miền Nam

Gp Hương

art2all.net