PHẠM  NGỌC  LƯ

Bin cương hnh

Bin cương bin cương cho bin cương

Cho ni cao rừng thẳm nhiễu nhương

Mu đ nui rừng xanh xanh ngắt

Ni chập chng như dy mồ chn

Gớm, gi Lo tanh mi đất chết

Thổi lấp rừng gi bạt ni non

Ma kh tới theo chn th địch

Ta về theo cho rậm chiến trường

Chiến trường nm binh như vi đậu

Đon qun ma bay khắp bốn phương

Lớp lớp chồm ln đ bẹp ni

Ni mang cao điểm ngt oan hồn

Đ mang dng dấp hnh chinh phụ

Trơ vơ chp ni đứng bồng con

Khu chiến ngy trn lan lửa dậy

Đ Vọng Phu mọc khắp bin cương

Bin cương bin cương đi biền biệt

Chưa hết thanh xun đ cng đường

Trng ni c khi lầm bng vợ

m đ m mơ chuyện yu đương

Thi em, s chi ta m đợi

S chi hạt ct giữa sa trường 

Sa trường anh hng cn vi dập

H rằng ta biết hẹn g hơn

 

Đy bin cương gh thay bin cương !

Ni tiếp rừng rừng tiếp khe trung

Hi hng chưa trời hoang my rậm

Ma mưa về bo hiệu tai ương

Qun len lỏi dưới tn l dữ

L xn xao xanh mặt hoảng hồn

St kh đằng đằng rừng dựng tc

Ma thing cn ngn bọn c hồn

C hồn một lũ nơi quan ti

C khi đ ha thnh th mung

C hồn một lũ nơi đất trch

Vỗ đ m ca ngng ht cuồng

Chm cy cho đỡ thm giết chc

Đỡ thm mi mắt gi bun hương

 

Đy bin cương gh thay bin cương !

Tử kh bốc ln dy như sương

Đ chảy mồ hi rừng ứa mu

Rừng ni ơi ta đến chia buồn

Buồn qu giả lm con vượn h

No ngờ ta con th bị thương

Chiều hm bắc tay lm loa gọi

Gọi ai nơi viễn xứ tha phương ?

Gọi ai giữa sơn cng thủy tận ?

Ai người thin cổ tiếc mu xương ?

Em đu qu nh chong mắt đợi

Hồn theo my trắng ra bin cương

Thi em, yu chi ta thm tội

V duyn xui rơi lược vỡ gương

Ngy về khng hẹn ngy hn lễ

Hoặc ngy ta mắt nhắm tay bung

Thi em, chớ liều thn c phụ

Chiến trường nay lắm nỗi đoạn trường

Nơi nơi lạnh trăm dng sng Dịch

Kinh Kha đời nay cả vạn mun

H một mnh ta xui bin ti

Nhất khứ bất phục phản l thường !

 

Thi em, cn chi ta m đợi

Ngy về thn cạn mu kh xương

Ngy về hn lễ hay tang lễ

Hề chi ! buổi chinh chiến tang thương

Hề chi ! kiếp cy rừng đ ni

Nghn năm hồn quanh quẩn bin cương !

 

Phạm Ngọc Lư

5 - 1972

 

 

Thơ Miền Nam

Gp Hương

art2all.net