nhm nghệ sĩ chn trần

m  n h ạ c

 

cao hữu điền

Gi Biệt Tinh Chu

Giỡn với nước my

Hoa nở tm chn người

Hm No Về Lại

Huế Chờ

Khi Ma Đổi Thay

Qu Nh

Ta Trở Lại Con Đường Xưa o Lụa

Tnh Khc Đm Xun

Ti Đi Qua Nh Em Bằng Đi C Khu

Ước Mơ

 

 

==!!!==

 

 

trang cao hữu điền

chn trần

art2all.net