KẺ Ở (DẶM VỀ)

Thơ Nguyễn Đ́nh Tiên

Nhạc Cung Tiến

Ca sĩ Nguyễn Thành Vân
 

 

 
DẶM VỀ (1945)
Nguyễn Đ́nh Tiên

Mai chị về em gửi ǵ không
Mai chị về nhớ má em hồng
Đường đi không gió ḷng sao lạnh
Bụi vướng ngang đầu, mong nhớ mong

Quê chị về xa tít dặm xa
Rừng thu chiều xao xác canh gà
Hoa rơi khắp lối sương muôn ngả
Ngựa lạc rừng hoang, qua lướt qua

Ngựa chị dừng bên thác trong veo
Ḷng chị buồn khi nắng qua đèo
Nơi đây lá dạt vương chân ngựa
Hươu chạy quay đầu, theo ngó theo

Rừng đêm nhoà bóng nhớ hoang mang
Ngựa chị dừng bên thác sao vàng
Sao rơi đáy nước, vương chân ngựa
Buồn rưng đôi mi, hàng lại hàngi

 

 

 

 

Nhạc chọn lọc

art2all.net