TRỊNH CÔNG SƠNTRỊNH CÔNG SƠN_Như Một Lời Chia Tay

TRỊNH CÔNG SƠN_trong mắt bạn bè

 

Trịnh công Sơn : đời và nhạc - đặng tiến

Trịnh công Sơn : tiếng hát ḥa b́nh - đặng tiến

Người Ca Thơ - Phạm Ngọc Lân

 

Con Tinh Yêu Thương - Trần Kiêm Đoàn

TCS, Nh́n Từ Cơi Huế Xưa

Những Ngày Trịnh Công Sơn - Nguyễn Quốc Trụ 

Trịnh Công Sơn , Tại Sao - Lê Minh Hà

Tiếng Hát Dă Tràng - Ban Mai

Trịnh Công Sơn , Anh Là Ai - Nguyễn Phước

Buồn Bă Với Những Môi Hôn - Cao Huy Thuần

Những Bài Ca Một Thời - ĐLK 

 

Em C̣n Nhớ Hay Em Đă Quên (ECNHEDQ.pps)

Diễm  Xưa ( lời Nhật)

Một Cơi Đi Về

Tiến Thoái Lưỡng Nan

 

 

NHẠC

HOME