Hoàng Ngọc Đức

 

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được nhạc, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

ĐĂ CÓ G̀ ĐỔI THAY

 

NHẠC VÀ LỜI  : HOÀNG NGỌC ĐỨC

TIẾNG HÁT : TRẦN QUANG  LỘC

 

 

Đă có ǵ đổi thay, đă có ǵ đổi thay

Trong những ngày nơi chốn đây

Trong những ngày mất bóng người

 

Đă có ǵ đổi thay, đă có ǵ đổi thay

Khi chốn này không có tôi

Chim cứ về trên mái người

 

Chưa có ǵ thấy mỏi, 

 mây vẫn đời trôi nổi,

chiều vẫn hồng đóa môi.

Và em ơi, ta vẫn làm bướm hoang

vườn xuân c̣n nắng loang

Nhưng hồn tôi đây thôi ngày thênh thang

 

Xin đón tôi bằng gương vỡ soi mặt người

cho vườn t́m thấy tôi lại

Xin đón tôi bằng then khóa mù dáng em

cho hồn tôi đến

 

Chưa có ǵ phải không, em vẫn c̣n đợi mong

trên tháng ngày nơi chốn đây

vườn hoa nở trăm nến gầy

 

Một sớm hồng đủ soi đôi mắt loài cỏ vui

và vẫn c̣n có bóng tôi

trên tháng ngày vang tiếng cười

 

 

 

Chân Trần

art2all.net