Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

LỐI VÀO KỶ NIỆM

Sáng tác : Giang Thiên Tường

Ư thơ : Hoa Hướng Mặt Trời
Tiếng hát : Thảo Quyên
 

 

 

 

Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net