Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

TRƯỜNG XƯA PHƯỢNG THẮM

 

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường

Ḥa âm và tŕnh bày : Phong Vũ
 

 

 

 

 

 

Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net