photo
 Untitledpng-1-1.jpg

 photo phanuu-pic-4-4.jpg

 photo securedownload_gifbanhxeluanhoi.gif

 

Vô cùng thương tiếc nhận được tin

bào tỷ của Chị Trần Bạch Lan là :

 

 photo Untitled-1copypsdHaThanh-jepjpg-E.jpg

 

 photo Untitledjpg-2copy.jpg

(1937-2014)

 

Đã an nhiên giã từ tục lụy

lúc 7:30 PM ngày 1 tháng 1 năm 2014

( Nhằm ngày 1 tháng 12 năm Quý Tỵ )

 

Tại Boston, Tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ

Chân thành chia xẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này đến Anh Chị Trần Bạch Lan & Vưu Nam Trân

và đại tang quyến

 

Nguyện cầu hương linh

TÂM TÚ TRẦN THỊ LỤC HÀ

sớm cao đăng Phật Quốc.

 

Gia đình các Bạn Hữu Cựu Nữ Sinh

Trường Trung Học Đồng Khánh Huế :

 

 photo Untitledjpg-7.jpg

 

 photo Untitledjpg-3.jpg

 

 

trang Hà Thanh

art2all.net