HOI HƯƠNG

 

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về:

 

Anh cn nợ em

Thơ Phan Thanh Ti

Nhạc Anh Bằng

 

 


Anh cn nợ em
Cng vin ghế đ
Cng vin ghế đ
L đổ chiều m

Anh cn nợ em
Dng xưa bến cũ
Dng xưa bến cũ
Con sng m đềm

Anh cn nợ em
Chim về ni nhạn
Trời mờ mưa đm
Trời mờ mưa đm

Anh cn nợ em
nụ hn vội vng
nụ hn vội vng
Nắng chi qua rm

Anh cn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh cn nợ em

V cn nợ em
Cuộc tnh đ lỡ
Cuộc tnh đ lỡ
Anh cn nợ em


 

 

 

art2all.net