HOI HƯƠNG

 

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về:

 

Đm tn Bến Ngự

Nhạc v lời Dương Thiệu Tước

 

 


Ai về bến Ngự cho ta nhắn cng
Nhớ chăng non nước Hương Bnh!
C những ngy xanh,
Lưu luyến bao tnh,
Vương mối tơ mnh!

Hng cy soi bng nước Hương,
Thuyền xa đậu bến Tiu Tương
Lưu luyến thay pht say hương dịu buồn.
Nhưng thoảng nghe khc ca Nam Bnh sầu than!
Như nức nở khc duyn bẽ bng!

Thấp thong trăng mờ,
Ai than ai thở đời vui chi trong sương gi.
Ai nhớ thương ai!
Đy lc đm tn, tnh đ lạt phai.

Thuyền ơi đưa ta tới đu ?
Tm trăng, trăng khuất đ lu,
Sương xuống trn bến c liu, thm sầu.
Bo nước gi my đm ngắn tnh di.
C ai nhớ, ai nơi giang đầu.


 

 

 

art2all.net