HOI HƯƠNG

 

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về:

 

Hy khc đi em

Nhạc v lời Trịnh Cng Sơn

 

 


Hy khc đi em

cuối cuộc tnh

cn đy những ngy buồn
Hy khc hy khc đi em

c cn g
ngy thi hết đợi chờ

Hy khc, hy khc đi em
Hy khc, hy khc đi em
Ging nước mắt sẽ bay trong trời
Lm cơn mưa ướt trn chăn gối
Lời cỏ cy ht trn da người

Hy khc đi em

cuối cuộc tnh
cn đu những mặn nồng
Hy khc hy khc đi em
c cn g
Tnh đ mất đường về


Hy khc, hy khc đi em
Hy khc đi em


 

 

 

art2all.net