Kh Kinh Kha

 

Xin bấm vo tựa đề để tải nhạc về

 

Anh đ phụ em

 

nhạc v lời : kh kinh kha

tiếng ht : nh Tuyết

 ANH Đ PHỤ EM


Anh đ phụ em. Bờ mi t lạnh

Anh đ phụ em. Dng tc kh cằn
Anh đ phụ em. Ngy di hoang vắng
Đm buồn cm nn. Thnh phố bỏ qun


Anh đ phụ em. Lời hứa trăm năm
Anh đ phụ em. Mộng tnh đi lứa
Anh đ phụ em.
Con tim thấm lệ

Anh đ phụ em. Anh đ phụ rồi anh ơi


Anh đ phụ em. Vừng trăng a tn
Anh đ phụ em. Phấn son phai nhạt
Anh đ phụ em. Cuộc tnh vỡ nt
Nụ hn đ mất. Anh đ phụ em.
Anh đ phụ em

 

 

Anh đ phụ em

Anh đ phụ rồi anh ơi

 

~~oOo~~

 

 

 

art2all.net