Khê Kinh Kha


 

CƯNG YÊU ƠI

 

Nhạc Khê Kinh Kha

Tiếng hát Ngọc Quư

 
cưng yêu ơi
thu đến rồi
lá vàng rơi rơi
và anh ngồi
anh nhớ cưng suốt đêm dài

cưng yêu ơi
trăng lên rồi
gío lạnh muôn nơi
trong tim anh
sương cũng giăng đầy
bời v́ cưng
xa cách muôn trùng

cưng yêu ơi
t́nh ta c̣n dang dở
yêu nhau mà tim nức nở
yêu nhau mà ngàn cách trở
cưng yêu ơi
đời c̣n gian khó
đến bao giờ
t́nh nồng ước mơ

cưng yêu ơi
thu đă tàn
đông cũng vừa sang
và cuộc đời
trôi như gịng sông
và anh
anh măi yêu cưng với tim nồng
và anh
anh nguyện yêu cưng hết đường trần
cưng yêu ơi
cưng yêu ơi
từ nay trong thánh năm dài
từ nay trên lá thu phai
có người phiêu lăng … ngậm ngùi v́ yêu


Khê Kinh Kha
 

 

 

 

art2all.net