Khê Kinh Kha

 

ĐÊM NHẠC LỜI T̀NH ĐÊM NAY

 

~~OOO~~

 

 

Thanh Hoàng

Nhạc sĩ Khê Kinh Kha và Đêm nhạc Lời T́nh Đêm Nay

 

Video : THVN phỏng vấn KKK và Mai Hoài Thu

Video : THVN phỏng vấn KKK & Bảo Châu

 

Vơ Công Liêm

Khê Kinh Kha, Quê hương và T́nh người

 

Thiên Hoa

Khoảng trời bay bổng mê say của thi - nhạc Khê Kinh Kha:

Trái tim yêu bao dung và gần gũi

 

 

 

 

Trang Nhạc Khê Kinh Kha:

Văn Học NGUON COI

Chủ Biên: KhêKinhKha

Liên lạc & Bài vở: Khekinhkha@yahoo.com

 

 

Trang Khê Kinh Kha

 

art2all.net