Ng đi em

 

                                                   thơ v nhạc : kh kinh kha

                                         tiếng ht : quỳnh lan

 

 

1) ngủ đi em, đm thi mịt m

ngủ đi em, yu thương đợi chờ

ngủ đi em, mi ấm cn thơm

ngủ đi em, hoa l nghing nằm

ngủ cho yn, qun thng năm buồn thương

 

d đm nay mưa c cn bay

d trong em chua xt cn đầy

d trăm năm kh ho từ đy

vẫn xin em yu hết tnh ti

vẫn xin em

vẫn xin em yu mi tnh ny

ơi, ơi

ngủ cho ngoan, em nh, ngủ cho yn

 

 

2) ngủ đi em, lnh đnh phận người
ngủ đi em, hương thơm vo đời
ngủ đi em, hơi ấm tnh say
ngủ cho yn, mơ ước thm nồng
ngủ cho ngoan, cho hết trăm nghn năm

d mai đy, mặt đất vỡ tan
d trăng sao rơi rớt muộn mng
d thin thu r nt trần gian
tnh đi ta vẫn mi bền lu
nghn năm sau
nghn năm sau vẫn mi ngọt ngo
ngủ đi em - ngủ cho lu
mnh yu nhau, em nh, mnh yu nhau
 


3) ngủ đi em, tương lai mặn nồng
ngủ đi em, yu thương vợ chồng
ngủ đi em, hương phấn dịu m
ngủ cho ngoan, cho hết ưu phiền
mnh yu nhau, yu mi yu di lu

d mai đy em c phụ ti
d cho em xa lnh tnh ny
d đau thương x nt hồn ti
cũng yu em, yu mi tnh ơi
cũng yu em
cũng yu em, yu hết đời ny
ơi, ơi
ngủ đi em, ngoan nh, ngủ cho yn

 


khKinhKha

 

 

 

trang kh kinh kha

art2all.net