Kh Kinh Kha


 

NỤ HỒNG

 

Thơ Nhạc Kh Kinh Kha

Tiếng ht Thanh Thy

 

 


 

 

NỤ HỒNG

 

đm nao nằm mộng giữa vườn hoa
hoa nở trăm bng dưới nguyệt t
v em như nụ hồng đỏ thắm
lơi l trong vườn ring với ta
kề mi ta muốn hn hồng đỏ
bổng thấy trăng tan trời đất nha

đm nay ngồi lại giữa vườn xưa
vườn xưa nay vắng một nụ hồng
lng ta, i con đường xa vắng
biết đến bao giờ ta mới qun
em
em ơi,
hy nở trong ti một nụ hồng
hy thở trong ti lời tnh nồng
d chỉ một lần trong giấc mộng
ti cũng cam lng
phận trăm năm


1970