Kh Kinh Kha

 

 

Chc Cưng


 

Cưng ơi Xun đến thật rồi
m sao hoang vắng giăng đầy trong anh
th thi anh cũng chc em
mọi sự như tnh thm mặn m

Chc em năm mới ngoan nha
Ngoan như mai nở - ngoan như hương trầm
Ngoan như bnh tt, bnh chưng
Ngoan như củ kiệu dưa hnh, mứt sen

Chc em Canh T mộng thm
chc em tm được tnh nồng nơi ai
chc ai tm đươc tim ai
v ai ngồi giữ tnh ai suốt đời


kh kinh kha