Kh Kinh Kha


 

dỗ lng ngủ say
 


ly nữa đi, hỡi ta ơi
ly cho người, ly cho đời
ly cho nước mắt cho ti hao mn

ly cho tuổi mọn lưu vong
ly cho cơm o long đong
ly cho năm thng giữa đường lnh đnh
ly cho mộng, ly cho tnh
cho dng tc, o di xanh
cho bao thương nhớ rụng quanh ci lng

ly cho mẹ, cho qu hương
ly cho em, cho ni sng
ly cho ngọn la trổ bng trn đồng

cho nỗi nhớ, cho chờ mong
cho đau khổ, cho tủi thương
cạn đi ta hỡi cho lng lng qun

say say trăng sng bn thềm
ly qun, ly nhớ, ly buồn
ly no mặn đắng giữa hồn m u

ly nữa nh, cạn hết đi
rượu say, nằm ngủ, khng chi
may đu trong mộng lng ta đỡ sầu

Kh Kinh Kha