Khê Kinh Kha


 

lang thang
 

 


một lần lỡ uống hết vầng trăng
và lỡ uống luôn tóc mây ngàn
uống luôn sao sáng trong mắt biếc
nên cả đời này tôi lang thang


Khê Kinh Kha
(trích Tỏ T́nh)