Kh Kinh Kha


 

 

lạy trời em vẫn vẹn ton em
 


lạy trời em vẫn m đồng tiền
vẫn cht răng cời, nụ cười duyn
một cht bỉm mi khi hờn dỗi
một cht chu trn lc muốn hn

lạy trời em vẫn nh mắt ngoan
vẫn cht nắng hồng nhuộm mi thơm
vẫn cht tnh nồng trong mắt liếc
một cht dữ dằn lc ghen tung

lạy trời em vẫn cht điu ngoa
vẫn cht thanh tao giọng Bắc kỳ
vẫn cht dịu dng cht H Nội
một cht ngọt ngo lẫn chanh chua

lạy trời em vẫn hương dạ lan
vẫn xa ngang vai tc rối, mềm
vẫn cht hương tnh trong hơi thở
v cht ngượng ngng vng tay m

lạy trời em vẫn cht lẳng lơ
vẫn cht lạnh lng cht kiu sa
một cht tinh ranh cht điềm đạm
v cht dịu hiền qu ngy thơ

lạy trời em vẫn vẹn ton em
vẫn cht yu ti thật bnh thường

kh kinh kha