Khê Kinh Kha

 

 

MỘNG KINH KHA
 

kinh kha hề kinh kha tráng sĩ
kinh kha hề hào khí bao la
kinh kha hề mài gươm nuôi chí
bóng nguyệt soi hề ánh gươm xưa

kinh kha hề sông Dịch tiễn đưa
tráng sĩ Đông Châu hề chí lớn
một mũi gươm đến đất Tần
một đường gươm hề một đường gươm
dù bại hề chí cao chính nghĩa
một đường gươm hề soi sáng vạn thiên thu

ta quê nghèo Hà Tĩnh
dân nước Việt
nơi đă sinh ra hề bao hào kiệt
đất thiêng cằn cỗi vẫn linh
nung nấu hề bao ư chí hùng anh
hào khí người hề tráng sĩ
ôm giấc mộng hề gươm xưa sáng chói
tổ quốc ta hề trong cường đạo
dân tộc ta hề bao lệ, máu tuôn trào
tổ quốc ơi hào khí hề ngất cao
tổ quốc ơi tháng năm hề tráng sĩ mài dao

mộng kinh kha hề mộng một đời
một nét gươm dù thắng hay bại
xá chi một thân xác cỏ cây
trách thân ta tài hèn trí mọn
tủi ḷng ta giấc mộng mây bay

kinh kha hề mộng kinh kha hề
vạn thu sau ai thấu ḷng ta
trong gió thoảng hồn ta trên vạn nẻo
nhỏ giọt mưa t́nh vào đất mẹ bao la
kinh kha hề mộng kinh kha

khê kinh kha
Mass 7/75