Kh Kinh Kha

 

qu hương hnh chữ S 

dễ thương qu qu hương hnh chữ S
từ C Mau cho đến ải Nam Quan
Thi Bnh Dương mun đời vui sng vỗ
Ni Trường Sơn ch kh đến ngn năm

dễ thương qu qu hương hnh chữ S
một giống ni một ging mu Rồng Tin
hồn linh thing bốn ngn năm văn hiến
những cu Kiều lơi lả như dng tin

dễ thương qu dn ti hiền như la
như ph sa t sắc ging sng Hồng
như sng Hương soi bng trăng Vỹ Dạ
như Đồng Nai yu mến Cửu Long giang

dễ thương qu những anh hng mun thuở
no Trần Hưng Đạo no Trưng Nữ vương
no L Thường Kiệt no Đinh Bộ Lĩnh
kh anh hng soi sng đến nghn năm

dễ thương qu qu hương hnh chữ S
dẫu tha hương nhưng lng vẫn sắt son
vạn năm sau ai thương v ai nhớ
thn xc ny lm phn bn ni sng
 

kh kinh kha