Kh Kinh Kha

 

 

rượu tnh trăm năm
cạn đi em, rượu tnh ta đấy em
rượu tnh nồng v rượu của con tim
tim nhỏ b nhưng tnh ta vũ trụ
men mặn nồng ngn năm ru cuộc tnh

cạn đi em, d đời đầy gian kh
say đi em, qun thng năm tri xa
say đi em, tương lai đang chờ đợi
say đi em, tnh ta thm mặn m

say đi em, cho tc my thm mượt
say đi em, mi hồng thm mộng, mềm
say đi em, mắt buồn thm đắm đuối
say đi em, trời đất đầy hương em

cạn với ta, trăm năm tnh sỏi đ
say cng ta, trời đất dậy men tnh
say đi em, thng ngy đầy hương phấn
say cng ta, cuộc tnh ta ấm m

say cng ta, trong cuộc tnh mật ngọt
ta l rượu v ta cũng l tnh
cạn đi em, cạn hết rượu tnh nhé
say nhe em, ta chm trong yu đương

say nhe em, ta quyện tnh đi lứa
say cng ta, trọn duyn kiếp trăm năm
 


kh kinh kha