Kh Kinh Kha

 

 

Rượu, Trăng v Em
hay đm sng như trăng
m trăng lại sng như gương
hay trong rượu c ngn nh trăng

lung linh rượu cũng như trăng
tang tnh trăng rượu, rượu trăng
no trăng, no rượu min man ci lng

hay rượu cũng như em
m em tha thướt như trăng
đm nay trăng rượu với em trọn tnh

hay rượu ngt hương em
m em thơm đa quỳnh lan
men nồng ha với trăng, em ngọt ngo

hay lng c say đu
m mnh như go lao chao
tnh như cnh bướm khoe mầu tơ vương

hay rượu đ l trăng
v trăng cũng đ l em
em ơi, trời đất giao tnh em ơi


kh kinh kha