Kh Kinh Kha


 

thư cho b

 

 

 

b ơi

by giờ l giữa đng sầu ga rt

anh buồn co trong nỗi nhớ mong

by giờ l mấy giờ nơi b

by giờ c l đm bập bng tiếng sng

c l ngy chạy trốn kinh hong

c l giờ ngồi nhn nhau dưới hầm su

 

b ơi

Huế by giờ c cn những tp bưởi ngọt lịm

c cn những quả nhn dy cơm

c cn những chm nem lủng lẳng

c cn những chiếc nn nghing nghing

 

b ơi

Huế by giờ c cn những sng ngi ngủ

c cn những trưa tắm mt sng Hương

c cn những chiều đuổi bắt Thnh-nội

c cn những đm lang thang Đập Đ sn ga

Huế by giờ l Huế của ai hở b

 

b ơi

Huế c cn những lần tựa song sắt lạnh

Trường-tiền

              nhn con nước hiền xui dng

         m hỏi lng mnh đ vo yu

Huế c cn những lần nắm vạt o mạ giữa chợ Đng-ba

c cn những ngy thứ bảy đi cửa Thuận-an

c cn những lần đi ni Ngự

       những buổi ngồi yn nơi thềm đ Thin-mụ

                m mơ

                       chuyện cuốn sch ước

Huế c cn những t o trắng Đồng-khnh

những ln tc mịn huyền

những nan thuyền chnh vnh cu h

hay Huế by giờ l Huế tan hoang

 

Huế by giờ l Huế của b Huế của anh Huế

của bạn b b con

       Huế của mạ

hay Huế by giờ của ai hở b ?

 

b ơi.

 

 

michigan 1968

 

 


Tỏ Tnh