Khê Kinh Kha


 

xa nhau

 

 

 

xa em

xa mắt

xa môi

           xa hương

           xa phấn

           xa ngày

           xa đêm

                        xa em

                        xa mộng

                        xa t́nh

                                         xa vai

                                         xa tóc

                                         xa ḷng

                                         xa tôi

                                                     xa em

                                                     xa đất

                                                     xa trời

                                                                  xa năm

                                                                  xa tháng

                                                                  xa đời

                                                                  xa nhau

 

 

 


Tỏ T́nh