KHÊ KINH KHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T́nh lắng đọng

 

nhạc và lời : khê kinh kha

tiếng hát : mỹ hạnh

 

 

 

trang khê kinh kha

 

art2all.net