Kh Kinh KhaTC THỀ

 

Nhạc v lời : Kh Kinh Kha

Xun Ph trnh by

 

Xin nhấn vo hnh dưới đy để xem YouTube

 


TC THỀ

em mang giọt nắng hồng
gieo giữ đời mnh mng
em mang tnh nắng ấm
cho đời nhiều bng khung

em bung ging tc mềm
lời tnh chưa dm trao
bn tay chưa dm nắm
măt nhn đ nhớ nhau

em mang tim cỏ dại
tc thề rũ ngang vai
ma thu rơi đầy lối
nắng vng theo o bay

em mang hồn tnh nồng
cho đời thm nỗi sống
xin em giọt nắng đầy
ru tnh vừa cơn say

em bung ging tc mềm
con đường tnh nắng ln
min man hồn go mới
tc thề xa trong ti

em gieo giọt nắng hồng
cho đời đầy hương thơm
thư hồng vừa mới nhận
m tnh đ mong manh

tc thề, tc thề ơi
sao em cn ngại
cho lng ny bối rối
cho hồn ny chơi vơi
cho tnh mnh xa xi
tc thề ơi
tc thề của ti ơi

kh kinh kha

 

 

art2all.net