CD Huyền Cầm

 

 

1. Em mi l hai mươi tuổi

 

2. Kẻ chăn thời gian

 

3. Vườn xưa

 

4. Thời gian

 

5. Kể chuyện trăng tn

 

6. Bn hồ Thủy Ngữ

 

7. Đy thn Vỹ Dạ

 

8. Yu ta m qua sng

 

9. Tỳ B

 

10. Huyền Cầm

 

 

 

 

trang Khc Dương

 

art2all.net