Khúc Dương

Cần có Adobe Flash Player để nghe được nhạc

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề tải về

t h ờ i   g i a n

Thơ : Văn Cao

Nhạc : Khúc Dương

Tiếng hát : Camille Huyền


Thời gian qua kẻ tay

rơi đều

Làm khô héo những lá xanh

Kỷ niệm trong tôi rơi

Kỷ niệm trong tôi rơi

Kỷ niệm trong tôi rơi

rơi

Như tiếng sỏi trong ḷng giếng cạn

Cung đàn xưa vẫn xanh xanh

Vần thơ xưa vẫn xanh xanh

Và đôi mắt em

Và đôi mắt em lóng lánh

 

Thời gian qua kẻ tay

rơi đều

Làm khô héo những lá xanh

Kỷ niệm trong tôi rơi

Kỷ niệm trong tôi rơi

Kỷ niệm trong tôi rơi

rơi

Như tiếng sỏi trong ḷng giếng cạn

Cung đàn xưa vẫn xanh xanh

Vần thơ xưa vẫn xanh xanh

Và đôi mắt em

Và đôi mắt em là giếng lành

 

 

____

 

 

Nguyên tác:

 

THỜI GIAN

Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
Rơi
như tiếng sỏi
trong ḷng giếng cạn
Riêng những câu thơ
c̣n xanh
Riêng những bài hát
c̣n xanh
Và đôi mắt em
như hai giếng nước

VĂN CAO

 

 

CD Huyền cầm

trang Khúc Dương

 

art2all.net