L Khắc Thanh Hoi

 

 

Mười năm gi thổi

Thơ: Phạm Cng Thiện

Nhạc: L Khắc Thanh Hoi

Ca sĩ: Nam Khnh

 

 

 

 

 

Mười năm qua gió th̉i đ̀i ty
Ti long đong theo bóng chim g̀y
Ṃt sớm em v̀ ru gíc ngủ
Bng trời bay trắng cả rừng cy

Gió th̉i đ̀i ty hay đ̀i đng
Hiu hắt qu hương b́n cỏ h̀ng
Trong mơ em ṽn còn bn cửa
Ti đứng trn đ̀i my tr̉ bng

Gió th̉i đ̀i thu qua đ̀i thng
Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
Ti đau trong tíng gà xơ xác
Ṃt sớm bng h̀ng nở cửa đng.

 

 

 

nhạc

art2all.net