lê khắc thanh hoài

 

Cần có Adobe Flash Player để nghe được nhạc

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về:

 

ĐỜI LÀ GIẤC MỘNG

 

lời và nhạc : lê khắc thanh hoài

tiếng hát : trọng tấn

                

**oOo**

 

Đời người như giấc mộng

Chờ tan biến bất ngờ

Thấm thóat bao ngày qua

Ưu tư tràn tâm hồn

 

Người người vui với mộng

Mặc đời quay điên đảo

Lúc giấc mơ tàn phai

Than khóc trong đêm dài

 

Đời người là mộng ảo

Sao chưa tỉnh cơn mê

 Sao chưa t́m lối ra

Để tiếp nối khổ đau

 

Đời người muôn phiền năo

Mau mau tỉnh cơn mê

Giải thoát ṿng tử sinh

Bến giác hăy quay về

 

**oOo**

 

Đời người như giấc mộng

Giữa đời bao mối lo

Náo nức câu lợi danh

Thóang chốc đă tuổi già

 

Người người vui với mộng

Mộng thực không dám có 

Áo năo thay mộng mơ

Thóang phút giây tan tành

 

Đời người như làn chớp

Mong manh thóang qua mau

Trăm năm nào có bao

Phút chốc thân là tro

 

Nào đừng than đừng khóc

Thân ta vốn vô thường

Tâm kia người sáng soi

Đưa ta xa rời mộng

 

Mau mau tỉnh cơn mê

Giải thoát ṿng tử sinh

Bến giác hăy quay về

 

Thân ta vốn vô thường

Tâm kia người sáng soi

Đưa ta xa rời mộng

 

  

 

art2all.net