L Khắc Thanh Ty

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về:

Đ Ư Ờ N G   P H Ư Ợ N G   B A Y

thơ : l thị hn
Nhạc : l khắc thanh tu

tiếng ht : diễm lin

 

 

Nay anh về thăm Huế
Đi giữa đường phượng bay
Tc my đu thấy người yu cũ
Bn mi trường xưa dy lớp hồng

Nay anh về Bến Ngự
Nghe thng vng vi vu
Bng em nay đ xa ngn dặm
Hư ảo mộng no i xa xăm

Rồi một mnh thơ thẩn
Anh si tnh sang bến sng xưa
Con đ khua nước đưa ai lại
Nắng vỡ trn sng một mảnh vng

Em ơi mấy ci quay về
Tm trong giọt nắng tc thề năm nao.
Mong manh o trắng ngy no
Sơn kh vạn dặm bốn bề thiếu em

L Thị Hn


 
 

chn trần

 

nhạc

art2all.net