mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về


RA BIỂN NGÀY CUỐI HẠ

 

Thơ Đặng Lệ Khánh

Nhạc Mộc Thiêng

 

  

~~oOo~~

 

Ra biển ngày cuối hạ

 

Đất nghĩ ǵ mà ḷng hừng hực lửa
Biển nghĩ ǵ mà sóng vỗ không ngưng
Gió nghĩ ǵ mà đứng lại ngập ngừng
Người nhớ ai mà mông lung nh́n lặng

Mây nghĩ ǵ mà dăng đầy tơ trắng
Trời nghĩ ǵ mà tuôn nắng xuống trần
Cát nghĩ ǵ mà bỏng rát đôi chân
Người buồn ai mà lưng trần ửng đỏ

Đá nghĩ ǵ mà đá ch́m đá nổi
Núi nghĩ ǵ mà tiếp nối ra khơi
Rong nghĩ ǵ khi nằm bập bềnh trôi
Người phụ người …
Chim trời vừa xa khuất

 

art2all.net