Nguyễn Phú Yên

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được nhạc, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

b i ể n  t ́ n h  a n h

 

Thơ : CHU TRẦM NGUYÊN MINH

Nhạc : NGUYỄN PHÚ YÊN

Ca sĩ : HOÀNG PHONG