Nguyễn Ph Yn

 

MỐI TNH THIN THU

Nhạc v lời: Nguyễn Ph Yn
Ca sĩ: Thảo Quyn

 

 Ngn tiếng ht từ thin thu nghe m u dội về
Tnh i đ như bo x ru ta vo đ m
C sng biếc xa nu nghn trng
C ni non cao vẫy trời hồng
Đời theo cơn gi cuốn
Cho ta biết bao mặn nồng.
i tnh yu! D bao năm thng khng bao giờ phai
Khc ht thanh xun ru tnh cn mi
Hy nắm tay cng đi
Sẽ qun bao sầu bi
Tnh yu say đắm trăm năm con tim thầm th.
Nhưng ngờ đu! Một hm tiếng tht vang trong trời cao
Số kiếp mang em đi về mộ su
Mi xt thương tnh đau
Sẽ nt tan đời nhau
Trời ơi nước mắt tun rơi trong mun kiếp sầu.
Tnh đ chết trần gian ơi khi xa em một chiều
Đời vắng ngắt tim c đơn anh quay về tịch liu
Đi khắp thế gian mong hồn về
Sẽ sống với nhau như hẹn thề
Chờ trong hiu hiu gi
Nơi chn suối anh sẽ về.
i mối tnh thin thu.