Nguyễn Ph Yn

 

THƯƠNG MẤY CHO VỪA
 

Nhạc: Nguyễn Ph Yn
Ha m: V Cng Din
Ca sĩ: Như Hải Yến