Nguyễn Quỳnh Dao

 

 

ẢO MỘNG

 

ÂM THẦM MƯA

 

BÓNG CHIỀU TÀ ( SERENATA )

 

CHIỀU BÊN GIÁO ĐƯỜNG

 

DỊU DÀNG

 

ĐỂ BIẾT TA C̉N CÓ NHAU

 

ĐƯỜNG VỀ

 

EM ĐẾN THĂM ANH MỘT CHIỀU MƯA

 

EM YÊU DẤU

 

MÙA HÈ TỚI

 

MỘNG MƠ

 

TÀ ÁO VĂN QUÂN

 

THU CÔ LIÊU

 

TIẾNG CHUÔNG CHIỀU THU

 

T̀M ĐÂU

 

T̀M TRĂNG ĐÁY NƯỚC

 

T̀NH CUỐI CHO NHAU

 

T̀NH TRÊN NON CAO

 

TUYẾT TRẮNG MÙA GIÁNG SINH ( WHITE CHRISTMAS )

 

TỪ DẠO XA NGƯỜI

 

TỰ VẼ BỨC CHÂN DUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net