nguyễn tâm hàn

 

Cha tôi

Kính Dâng Linh Hồn Cha Tôi

Nhạc và lời :  Nguyễn Tâm Hàn

Tiếng hát  Quang Minh

 

 


Bàn chân ấu thơ … chạy theo bước Cha … vui ngày xanh
Hè sang chói chang … đầu con núp Cha … đâu ngại chi
Trời Đông rét căm … dựa Cha ấm hơi … giá băng tan
Miệng ăn miếng ngon … ngủ yên giấc êm … trong t́nh thương

 

Đón bước Cha về …. chiều xuống
Vui bữa cơm chiều … ngày rơi
Ngồi bên sát Người …. học hành
Lời khôn tháng ngày … Người trao


Cha thương đàn con … Mẹ đă sớm xa lià
Bao năm một thân … trong phong ba chèo lái
Mang con nổi trôi … nợ nước vơng thân gầy
Hai vai nặng mang … vẫn không nghe lời than


Dạt theo sóng xô … thuyền xa bến xưa … xuôi Cửu Long
Quyện theo bước Cha … đời con vững êm … như Trường Sơn
Thuyền đang lướt êm … cuồng phong bỗng lên … cuốn Cha đi
Từ con lớn khôn … ḷng thương nhớ Cha … măi đậm thêm

 

 

 

art2all.net