Nguyễn Tâm Hàn

 

~~oOo~~

          Hơn hai năm hoạt động trong Sở Pḥng Vệ Duyên Hải ở Tiên Sa ĐàNẵng cũng đă để lại trong tôi ít nhiều kỷ niệm với vùng trời này, vùng trời đă cho tôi được thoả măn một phần của cái gọi là Chí Làm Trai dù không dài lắm.


Tôi viết ca khúc này về em …
Tôi viết cho em đấy …
Đà Nẵng ơi …


NTH – 2018

 

CHIỀU BÊN BỜ SÔNG HÀN

 

Nhạc và lời : Nguyễn Tâm Hàn

Tiếng hát : Diệu Hiền

 

 

 

 ~~oOo~~

 

trang nhạc nguyễn tâm hàn

art2all.net