Nguyễn Tâm Hàn

 

Cần có Adobe Flash Player để nghe nhạc trên a2a.

Không nghe được nhạc, xin nhấn vào đầu đề dưới đây để tải về :

C̣n Thời Gian Không Anh

 

Ư thơ Đặng Lệ Khánh

Nhạc Nguyễn Tâm Hàn

Tiếng hát Diệu Hiền

 

 

Nguồn thơ : http://www.art2all.net/tho/tho_dlk/thithamvoitho/haynoichoembiet.html


 

trang nhạc nguyễn tâm hàn

art2all.net