Nguyễn Tm Hn

 

TNH KHC 2

với tiếng ht Quỳnh Lan

 

 

Ci mơ

Bn bờ Thi Bnh

C một tnh yu

Cali biển chiều

Bng quơ

Em l ma thu

Đỉnh sầu

Vạt nắng phai

Nỗi đau thời gian - Quỳnh Lan

Nỗi đau thời gian - Saxo Thi Ha*

Nỗi đau thời gian - Diệu Hiền*

Cội yu

_____

 

* Khng nằm trong CD Tnh Khc 2

 

blog nguyễn tm hn

nhạc nguyễn tm hn

art2all.net