NGUYỄN THANH TỊNH

 

CHIỀU ĐỒI THNG

 

Nhạc v lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 - 2004)

Tiếng ht Thanh Phượng

piano : Minh Chu, Vĩnh Hng

violon : Hang Ngọc Đức

 

Chiều đồi thng my qua qua nhanh

Lng ta bỗng nhớ người xưa

Nhớ nắng hn vai mềm

Nhớ o ai vương trn đồi gi

Nhớ mắt ai sầu my

 

Tm đu em my tri năm xưa

Giờ đy gi trắng đồi hoang

Nhớ nhớ nhung nghẹn lời

Nhớ cnh chim bay tn gi

Nhớ thương khung trời cao

 

Chiều đồi thng lặng lẽ my tri xa đời nhau

Chiều đồi thng tiếng ht ai chưa xanh cung đn

Từng giọt nắng lặng lẽ phi phai

Nhn cuộc tnh lặng lẽ đi qua

Để ta ngậm ngi

 

Nhn đồi xưa tn  lụi thương đau

Ny em gi cuốn tm hương

L l xanh chưa vng

C cỏ xanh chưa tn a

Nỡ sao em đnh qun

 

 

 

DU TỬ CA

CHN TRẦN

ART2ALL.NET