NGUYỄN THANH TỊNH

 

Đ VNG THU XƯA

 

Nhạc v lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 - 2004)

Tiếng ht Thanh Phượng

piano : Minh Chu, Vĩnh Hng

violon : Hang Ngọc Đức

 

Hm nay người trở lại,

Vẫn dng sng xưa đ,

Vẫn nắng mu sơ ngộ,

m nắng trong hồn,

ồ nắng trong hồn đ vng thu xưa

 

       Hm nay người trở lại 

       Khng cn ai cng ngắm

       những buổi chiều xm dần ...

       chỉ c cy gầy

       trong gi ru hai

       điệu buồn ban sơ

 

Rồi đy khi sương m

l đu qu nh cũ.

Rồi mai bứơc  hư ph,

hỏi ai người trăm năm ?

 

     Sao nay người lại về ,

     chim ngy xưa kh tiếng

     chết lc cn xanh mộng,

     để l xưa giờ,

     để l xưa giờ

     ngn đời thi xanh

 

Sao nay người lại về,

m đn xưa m khc

Tiếng ht thời lng vọng,

thnh bng mưa mờ,

l bng mưa m

nha mờ dấu  xưa

 

 

DU TỬ CA

CHN TRẦN

ART2ALL.NET