NGUYỄN THANH TỊNH

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 - 2004)

Tiếng hát Thanh Phượng, Yến Phượng, Thiên Thanh, Anh Minh, Đan Thọ

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Ḥang Ngọc Đức

 

DU TỬ CA

CHÂN TRẦN

ART2ALL.NET