NGUYỄN THANH TỊNH

 

TRÊN NỖI MUỘN MÀNG

 

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 - 2004)

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Ḥang Ngọc Đức

 

 

Nh́n nhau buồn không nói nên lời

T́m nhau t́nh đă xuôi ḍng sầu

Người ơi bao tháng năm hao gầy

Là đây khăn gói gian truân này

Ngày mai rồi cũng xuôi theo đời

 

Người t́nh hỡi xin hăy quên như lá quên cây

V́ ngàn sau là những chuyện hoang đường

Nụ hôn ngày đó trao nhau

Như là vết thương hằn sâu

trên tim người nỗi muộn màng

 

Gặp nhau hoàng hôn nhuốm cuộc t́nh

Thuyền mơ thuở ấy lênh đênh rồi

Người ơi bao ước mơ không là

Đời tôi đă xót xa nhiều rồi

Nh́n nhau ḿnh chỉ thêm buồn thôi

 

 

DU TỬ CA

CHÂN TRẦN

ART2ALL.NET