Phạm Ngọc Ln

 

 

CHIẾC L THU PHAI

Nhạc v lời của Trịnh Cng Sơn (1939-2001)
Phạm Ngọc Ln đn v ht
2022

 


1.
Về đy đứng ngồi
Đường xa qu ngại
Để lng theo cht nắng bn ngoi
Ma xun qu vội
Mười năm tắm gội
Giật mnh i chiếc l thu phai

Người đu mất người
Đời ti ngốc dại
Tự lm kh ho ti đy
Chiều hm thức dậy
Ngồi m tc di
Chập chờn lau trắng trong tay

Về thu xếp lại
Ngy trong nếp ngy
Vội vng thm những lc yu người
Cuồng phong cnh mỏi
Về bn ni đợi
Ngậm ngi i đ cũng thương thay

2.
Về đy đứng ngồi
Đường xa qu ngại
Để lng theo cht nắng bn ngoi
Ma xun qu vội
Mười năm tắm gội
Giật mnh i chiếc l thu phai

Nằm nghe giữa trời
Gin vang tiếng cười
Điệu kn ai buốt trong ti
Mi hương phấn người
Một hm nhớ lại
Hẹn ngy sau sẽ mua vui

 


 

phạm ngọc ln

nhạc

art2all.net