Phạm Ngọc Ln

 

Xin nhấn vo tựa đề nghe hoặc tải nhạc về :

NGUYỆT CẦM

 

Nhạc v lời của Cung Tiến (1938-2022)
Phạm Ngọc Ln đn v ht.

 Cung Tiến sinh năm 1938 tại H Nội, sng tc ca khc v thnh danh rất sớm, nhưng vẫn chỉ xem m nhạc như một th tiu khiển. ng l một chuyn vin kinh tế, nhưng đ theo học nhiều nhạc viện quốc tế, v sau ny, sống tại Hoa Kỳ, ng đng gp vo nền m nhạc với những tc phẩm quan trọng.

Tc phẩm Nguyệt Cầm được tc giả tự mnh xuất bản khoảng năm 1970, trn bản in c hng chữ viết tay thơ X.D., từ nhạc Cung Tiến, v c ghi 4 cu thơ của Xun Diệu:

Trăng nhập vo dy cung nguyệt lạnh
Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần
Đn buồn đn chậm i đn lặng
Mỗi giọt rơi tn như lệ ngn

 


Nguyệt Cầm

Đm ma trăng a lm vỡ hồn ta
Ngập ngừng xa...suối thu dồn l a tri qua
Sầu thu, sầu ln vt mịt m
M e nhớ hương ma thu
Trăng Tầm Dương lung linh bng sang
Từng thong lệ ngn, m hồn phn vn
Cuồng đin nhớ
Long lanh tiếng Nguyệt Cầm, tiếng đn trầm
Ai nhớ Nương Tử một đm nao trăng thanh trong lời ht
Chết theo nước xanh...Chết theo nước xanh...
i đn trăng cũ lm vỡ hồn anh

***
Long lanh long lanh trăng chiếu một mnh
Khơi vơi khơi vơi nhạc lắng tỏ ngời
Nguyệt cầm ơi từng lệ ngn chết từng ma Xun
Đm ngời men nhớ nhạc t ngời thuở xưa
Trăng sầu ring chiếc
Trăng sầu ring chiếc sầu cho tới bao giờ
Hồn gh bốn bề sao
Ngập hồn xanh biếc trời cao
Ka thuyền trăng, trăng nhớ Tầm Dương
Nhớ nhạc vng, đm ấy thuyền neo bến ấy
Nguyệt Cầm nghe nấc từng cu
C hng my trắng về đu
Mắt chm su, đm lắng đời su
Nguyệt Cầm khơi mi tnh sầu

***
Khơi mi nguồn đm Ma trăng a lm vỡ hồn ta

(trở lại từ đầu)

 

 

trang phạm ngọc ln

nhạc

art2all.net